Resmi Gazete’de bugün (28 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7742)

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin 16/10/2023 Tarihli ve 7721 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7743)

YÖNETMELİKLER

– Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği

– Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Harran Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (No: 2023/20)

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/10)

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/10/2023 Tarihli ve 12153-1, 12153-2, 12156, 12157 ve 12158 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx