UYGUN Partili Ergun: Danıştay, zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmeliğin yürütmesini durdurdu

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Resmi Gazete’de 1 Mart 2022 tarihinde yayınlanan ve zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına imkan sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da açtığı davaya ait bilgi verdi. Ergun, davaya bakan Danıştay 8. Daire’nin, 13 Eylül 2022 tarihinde verdiği kararla kelam konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına hükmettiğini duyurdu.

ANKA’nın aktardığına nazaran Ergun, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Bildiğiniz üzere, 1 Mart tarihinde Resmi Gazete’de bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Ne dokunaklıdır ki bu değişiklik, hukuka karşıt bir biçimde yapıldı. Bu yönetmelik değişikliği yapılırken Anayasa, Maden Kanunu ve zeytincilik faaliyetlerini koruyan ve düzenleyen 3573 sayılı Kanun yok sayıldı. Yani Anayasa’nın ve kanunların muhafazası altında olan zeytinlikler, yönetmelik değişikliğiyle ranta ve talana açıldı. Münasebetiyle kanunun ‘3 kilometre dahi yaklaşamazsın’ dediği zeytinlikler, büyük bir tehdit altına girdi. İktidar ise bu rant ve talan teşebbüsünü ‘kamu faydası var’ diyerek legalleştirmeye çalıştı. Halbuki bu yönetmelik değişikliğinde hiçbir kamu faydası yoktu. Tam bilakis bu değişiklik, kamu faydasından çok rantı ve talanı amaçlayan bir düzenleme mahiyetindeydi.

‘BÜYÜK BİR ETRAF KATLİAMI YAPILACAKTI’

Bu düzenlemeyle fosil yakıtlara dayalı verimsiz güç santralleri yaşatılmaya çalışılacak ve daha fazla hava kirliliği oluşmasının önü açılacaktı. ‘Söktüğümüz zeytinleri tekrar eski yerine dikeceğiz’ yahut ‘ne kadar sökersek tıpkı sayıda zeytin ağacı dikeceğiz’ denilerek büyük bir etraf katliamı yapılacaktı. Özcesi iktidar, kanunen müdafaası gereken alanları yandaş şirketler için rant ve talana açacaktı.

‘DANIŞTAY, ‘YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ KANUNA AYKIRI’ DEDİ’

Dava dilekçemizde, bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etmiştik. Danıştay 8. Daire, açtığımız davada, 13 Eylül 2022 tarihli kararıyla kelam konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmiş ve karar metninde bu yönetmelik değişikliğinin kanuna alışılmamış olduğunu belirtmiştir. Ayrıyeten, zeytinlik alanlarıyla ilgili sırf kanunla düzenleme yapılabileceği gerekçesiyle Bakanlığın bu hususta yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığını vurgulamıştır. Danıştay üyelerimizi vermiş oldukları bu karardan ötürü kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu karar, ülkemizde yargıya duyulan itimadın son derece düşük seyrettiği ve vatandaşlarımızın adeta adalete susadığı bu devirde yüreklere su serpmiştir. Bu kararla ülkemizin en değerli doğal zenginliklerinden birisi olan ve binlerce yıl yaşayan zeytin ağaçlarının ve zeytinliklerin talan edilmesi önlenmiştir. Alınan bu kararın, hukukun her alanında bundan sonrası için örnek teşkil etmesini diliyorum.”

‘ÇEVRECİLİK VATANSEVERLİKTİR’

“Biz, doğal çevreyi müdafaayı, geliştirmeyi ve bu zenginliklerimizi gelecek jenerasyonlara aktarmayı vatanseverlik anlayışımızın gerektirdiği bir sorumluluk olarak gören insanlarız” diyen Ergun, “Çevreciliğin birebir vakitte vatanseverlik olduğuna inanan bir anlayışa sahibiz. İktidarın yıllardan beri alışkanlık haline getirdiği rant, talan ve yağma siyasetiyle bundan sonra da hem siyasi manada hem de hukuksal manada gayretimize devam edeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.