Türklerin Anadolu’yu yurt tutmasını sağlayan Malazgirt Zaferi nasıl kazanıldı?

1071 yılında Sultan Alp Arslan’ın sayesinde kazanılan Malazgirt Savaşı sonrası, Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. Anadolu’yu yurt tutmaya başlayan Türkler, Sultan Alp Arslan’ın dediği gibi, “Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır.” sözleri doğrultusunda bir daha Anadolu’yu terk etmedi. Bu sene 950. yılını kutladığımız zafere ilişkin detayları öğrenmek isteyenler ise Malazgirt Zaferi nasıl kazanıldı? sorusunu gündeme getirdi. Peki, Malazgirt Zaferi nasıl kazanıldı? Türk akınlarının Bizans İmparatorluğu için bir tehdit olduğunu gören Bizanslılar, 1068 yılında tahta geçen Romanos Diogenes’i bir kurtarıcı olarak görüyorlardı. Alp Arslan Suriye ile meşguldü ve Mısır’daki Şii Fatimi iktidarını yıkmayı amaç edinmişti. Suriye’nin Selçuklu Devleti’ne geçmesini arzu eden Hamdani Hükümdarı Nasırüddevle, Alp Arslan’dan Fatımilere karşı yardım istedi. Bunu fırsat bilen Alp Arslan 1070 yılında büyük bir orduyla birlikte Malazgirt ve Erciş kalelerini aldıktan sonra Silvan ve Diyarbakır yöresine inerek Urfa önlerine yürüdü. Bizans kalelerini aldıktan sonra Mirdasilerin elinde bulunan Halep’e yöneldi. Bu sırada Alp Arslan, Şam üzerine yürümeyi planlarken bir Bizans elçisi gelerek, imparatorun Malazgirt ve Ahlat’a karşılık Menbiç’i Selçuklular’a bırakmak istediğini söyledi. Ancak Alp Arslan elçiye olumsuz yanıt vererek geri gönderdi. Diogenes’in büyük bir ordu ile Anadolu’ya hareket ettiği haberini alan Alp Arslan bnun üzerine ordusunun bir kısmını Şam’ı fethetmek üzere Suriye’de bırakarak, 6 Nisan 1071 tarihinde Musul’a doğru hareket etti. Romanos Diogenes’in 200.000 kişilik ordusuna karşı Selçukluların 50.000 kişilik ordusu bulunuyordu. İki ordu 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Ovası’nda karşılaştı. Yapılan savaşta Selçuklular büyük bir zafer elde etti. Türklerin Anadolu yu yurt tutmasını sağlayan Malazgirt Zaferi nasıl kazanıldı? #1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir