Sendikaya üye oldular, işten çıkarıldılar

Tüm Taşıma Çalışanları Sendikası (TÜMTİS), Yargıtay kararıyla çoğunluk tespitinin katileşmesinden sonra Samsun ve Sinop’taki araç muayene istasyonlarını işleten Özön Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’de yine üyelik çalışması başlattı. Yeni üyeliklerle birlikte patronun, üye olan çalışanlar üzerinde ağır bir istifa baskısı oluşturmaya başladığını belirten TÜMTİS, işten çıkarmalara ve sendika aksiliğine son verilmesi daveti yaptı.

İKİ BAKANLIĞA ÇAĞRI

“Yargıtay kararıyla tescillenmiş yetkiye karşın patron, mahkeme kararlarına ve yasaya meydan okumuş ne maddeyi ne de mahkeme kararlarını tanımamış, hiçe saymıştır. Yargıtay kararından sonra, üye olmaya başlayan emekçilere gözdağı vermek için 3 üyemizi işten çıkarmıştır” diyen TÜMTİS idaresi, Ulaştırma ve Çalışma bakanlıklarını da misyona davet etti. Araç muayene istasyonlarının Ulaştırma Bakanlığı’nın kontrolünde ve nezaretinde çalışan işyerleri olduğuna dikkat çeken sendika, “Ulaştırma Bakanlığı kendi kontrol ve nezaretinde çalışan bir işyerinde, yasanın, mahkeme kararlarının ve anayasal bir hak olan sendika hakkının çiğnenmesine göz yummamalıdır. Türk-İş kuruluş yıldönümünde “Örgütlenme hakkına karşı çıkan kim olursa olsun onun karşısındayız. …Emekçilerimizi sermayeye ezdirmeyeceğiz, …sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız” diyen Çalışma Bakanına kelamları hatırlatıyor, vazifeye davet ediyoruz. Mahkeme kararlarını bile takmayan, çalışanları sendikadan istifa ettirmek için baskı yapan ve sendikal çalışmaya katılan 3 üyemizi işten çıkaran patrona karşı uygulayacak bir müeyyideniz yok mu? Bu yasa ve mahkeme tanımaz, adeta meydan okuyan patrona diyecek bir sözünüz yok mu?” diye sordu.

‘TOPLU KONTRAT GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANMALI’

TÜMTİS açıklamasında, sürece ait şu bilgilere yer verildi: “Her biri eğitimli, yetişmiş çalışanlar oldukları halde yaptıkları fazla mesai fiyatları dahi ödenmeyen emekçilerin tek emeli; sendikamızın örgütlü olduğu öbür araç muayene istasyonlarındaki çalışanların sahip olduğu sendikal haklara sahip olmaktır. Patronun baskı ve tehditlerine karşın çalışma şartlarının makûs olmasına daha fazla tahammül göstermek istemiyorlar ve sendikamıza üye olmaya devam ediyorlar. Şimdi üye olmayan emekçi arkadaşlara da davette bulunuyoruz; bir an önce sendikamıza üye olarak işten çıkarılan arkadaşlarına sahip çıkabilir, patronun baskılarını bu biçimde başarısız kılabilirler. Bütün engellemelere karşın öteki istasyonlardaki personelleri nasıl sendikal haklara kavuşturduysak sizleri de tıpkı sendikal haklara kavuşturacağız.

Buradan Özön Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ patronuna bir defa daha sesleniyoruz, siz kimlerden cüret alarak kanun dışı davranıyorsunuz? Emekçilerin yasal hakkına ve mahkeme kararına uymak zorundasınız ve baskılarınız bizleri çabamızdan asla vazgeçiremez. Asıl patron TÜVTÜRK’e de davette bulunuyoruz; alt patronunuzun sendika düşmanlığına, sendikasızlaştırma hatalarına müsaade vermeyin, göz yummayın. Özön Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ’de sendika aksiliğine son verilmeli, atılan personeller geri alınmalı ve sendikamızla çabucak toplu iş mukavelesi görüşmelerine başlanmalıdır.” (EKONOMİ SERVİSİ)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.