Bakan Dönmez: Toplam kurulu güçte 100 bin megavat sınırına yaklaştık

Bakan Dönmez: Toplam kurulu güçte 100 bin megavat sınırına yaklaştık

Bakan Dönmez: “Toplam kurulu güçte 100 bin megavat sınırına yaklaştık. Bugün, kurulu gücümüzün yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklı”

Bakan Dönmez: “Türkiye, küresel sera gazı emisyonunun azaltılması için ulusal eylem planını büyük bir titizlikle uygulamaktadır. Ancak, gelişmiş ülkelerin sera gazı salımında tarihsel sorumluluklarının hatırlatılarak, oluşacak bütün yükün ülkelerin kapasiteleri oranında adil bir şekilde dağıtılmasından yanayız.”